Back

En prenem CURA

Labcoop participa d’En prenem cura, un programa a mida en emprenedoria social i col·lectiva en l’àmbit de l’economia de les cures (és iniciativa de Barcelona Activa i s’insereix en el Pla de Barris de Barcelona). Aquest és un pla formatiu i d’acompanyament a 40 persones (moltes d’elles migrades) que treballen de manera informal a l’àmbit de les cures i poden regularitzar la seva situació, dignificar la seva feina i vehicular una activitat econòmica viable a través del format col·lectiu i, específicament, cooperatiu. El programa té una durada d’un any i es divideix en dues edicions formatives.

En el programa s’aborden coneixements i capacitats sobre: competències personals, dimensió relacional i organitzativa dels projectes col·lectius, viabilitat econòmica d’un projecte de cures col·lectiu, organització logística de la prestació de serveis de cura de forma col·lectiva, dimensió comunitària d’un projecte de cures, aspectes legals, laborals i de format jurídic, en especial del format cooperatiu. Les participants reben un ajut econòmic per la seva participació en el programa, que els permet garantir uns ingressos mínims mentre aposten per una dedicació intensa a la seva formació i acompanyament.

Més informació aquí i aquí.

labcoop
labcoop