Qui som

Transparència

Transparència

Origen de l'entitat

La cooperativa LabCoop SCCL surgeix en el marc del Grup ECOS el 2013.

La voluntat de crear un projecte col·lectiu que doni suport a iniciatives emprenedores col·lectives i, en especial, cooperatives, es remunta a 2011 quan, en plena constitució del Grup ECOS una part de les seves fundadores veuen desaparèixer Aracoop, sccl (el recurs fins llavors a disposició de l’emprenedoria cooperativa), veuen emergir el moviment del 15M i les seves reclamacions d’altres economies (també d’altres formes d’emprendre), i observen un bon grapat de nous recursos privats i públics per a l’emprenedoria social que poc tenen a veure amb l’Economia Social i Solidària. En un esforç per donar resposta a aquestes inquietuds emprenedores des de les pròpies entitats de l’Economia Social i Solidària, neix LabCoop SCCL.

Origen de l'entitat

Estructura organitzativa i càrrecs

Els òrgans socials de Labcoop són l’Assemblea General, el Consell Rector i la Intervenció de comptes.

Els membres del Consell Rector són:

Càrrec Cooperativa Persona Data inici Data fi
Presidència Calidosccop SCCL Pere Ribas Perarnau 19/04/2022 19/04/2026
Secretaria Guernica Facundo Vericat 28/11/2019 28/11/2023
Vocal L’Apòstrof SCCL Jordi Garcia Jané 19/04/2022 19/04/2026
Vocal Etcèteres SCCL Maria Dolors Delgado Castilleja 28/11/2019 28/11/2023
Intervenció de comptes Narcís Sánchez Pelach 28/11/2019 28/11/2023

El funcionament intern de la cooperativa s’organitza a través de:

  • Equip Tècnic: Constituït per les persones treballadores de Labcoop.
  • Equipet: Espai de treball on participen una representant de cada sòcia comuna i l’equip tècnic.

Balanç social

Labcoop SCCL fa anualment el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària. Aquest balanç és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les entitats que el realitzen poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el mercat social.