Què fem

Laboratori de projectes

Taulell

Ens involucrem en projectes on oferim un acompanyament destinat a la inclusió social i laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat dins el marc de l’economia social i solidària. L’acompanyament inclou, per tant, un abordatge integral, on, a més de les dimensions que tractem en els acompanyaments habituals (juridicosocietària,  economicofinancera, comercial, comunicativa i relacional), es contempla una anàlisi de la viabilitat social del projecte.

Projectes