Back
Sense categoria

Guia per diagnosticar la situació local de l’ESS

Labcoop va ajudar l’Ajuntament de Montornès del Vallès a fer una guia per diagnosticar la situació de l’Economia Social i Solidària (ESS) i promoure activitat econòmica dins aquest model. La guia s’emmarca en la voluntat del consistori d’identificar quines són les capacitats i potencialitats internes que des del mateix Ajuntament es poden desplegar. A més, cerca apuntar com caldria fer partícip a la ciutadania i agents en un nou desenvolupament local basat en l’ESS.

Desenvolupar en un territori de forma significativa l’ESS requereix la implicació de les administracions locals i les seves polítiques de desenvolupament local; unes polítiques que haurien de revisar d’arrel les seves concepcions d’economia, d’ESS i de desenvolupament local. Entre les administracions locals, l’Ajuntament és un dels actors clau, ja que les potencialitats i el recorregut que ofereix l’acció municipal converteix el consistori en un dels co-protagonistes en el desplegament de l’ESS.

Finalment, aquesta guia es concep com una eina que pugui ser d’utilitat a qualsevol altre Ajuntament que vulgui observar internament quines són les concepcions, orientacions i accions que més afavoriran en un futur un desenlupament local harmònic basat en l’ESS.

fytsyj

labcoop
labcoop