Back
Sense categoria

Diagnosi d’intercooperació d’ECOS

El Grup ECOS no és només un projecte d’intercooperació en si mateix sinó que té vocació expressa de generar dinàmiques d’intercooperació entre les seves sòcies i entre aquestes i les entitats que conformen el “món ECOS”, un entorn més ampli. Amb aquesta intenció es va realitzar el 2017, amb l’ajuda de Labcoop, un treball d’anàlisi en profunditat de les seves dinàmiques d’intercooperació anomenat “Diagnosi d’intercooperació d’ECOS”.

labcoop
labcoop